HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Work-life balance i przejrzystość warunków pracy – pytania i odpowiedzi

07.09.2022

Pytanie #1: Jak w przypadku urlopu opiekuńczego pracodawca może zweryfikować przesłankę “poważnej przyczyny medycznej” i czy będzie można o to pytać?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem zmian pracownik we wniosku o urlop opiekuńczy ma obowiązek wskazać m.in. przyczynę konieczności zapewnienia osobie uprawnionej osobistej opieki lub wsparcia z poważnych powodów medycznych. Tym samym należy uznać, że pracodawca ma prawo pytać o tę przyczynę, jeżeli pracownik nie wskaże jej w sposób należyty we wniosku. Natomiast kwestia weryfikacji po stronie pracodawcy w tym przypadku ogranicza się w zasadzie do oceny informacji podanych przez pracownika. Tytułem przykładu – jeżeli pracownik wskaże przeziębienie to nie będzie to poważna przyczyna medyczna. Warto zwrócić uwagę, że dyrektywy dopuszczają uregulowanie na poziomie krajowym konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o potrzebie zapewnienia znacznej opieki lub wsparcia – co z pewnością znacząco ułatwiłoby zadanie pracodawcom – jednak nasz ustawodawca nie zdecydował się na takie rozwiązanie.