HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Work-life balance i przejrzystość warunków pracy – pytania i odpowiedzi

16.11.2022

Pytanie #9: Jak często pracownicy mogą ponawiać wniosek o zastosowanie jednej z form elastycznej organizacji pracy przy otrzymaniu decyzji odmownej?

Odpowiedź: W tym przypadku projekt nowelizacji nie przewiduje ograniczenia możliwości składania przez pracownika wniosku o zastosowanie elastycznej organizacji pracy w czasie. Należy jednak pamiętać, że pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika, w postaci papierowej lub elektronicznej, o uwzględnieniu wniosku albo o przyczynie odmowy jego uwzględnienia, bądź też ewentualnie o innym możliwym terminie zastosowania elastycznej organizacji pracy, niż wskazany we wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. O ile zatem pracownik formalnie może ponawiać wniosek bez ograniczeń, to pracodawca – jeżeli nie zmieniły się okoliczności – może odmawiając ponawiać te sama przyczyny.