HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Work-life balance i przejrzystość warunków pracy – pytania i odpowiedzi

19.10.2022

Pytanie #6: Urlop opiekuńczy – czy osoby, które są związane umową zapewniającą opiekę w zamian za np. mieszkanie, nie będą mogły skorzystać z urlopu, jeżeli nie zamieszkują razem?

Odpowiedź: Dyrektywa work-life balance wprowadza nowy rodzaj urlopu opiekuńczego, zgodnie z którym pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Ustawodawca precyzuje, że za osobę najbliższą uważa się: syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka. Jeżeli zatem osoba wymagająca naszej opieki nie jest jedną z tych osób, to konieczne jest spełnienie przesłanki „zamieszkiwania w tym samym gospodarstwie domowym”.