HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Work-life balance i przejrzystość warunków pracy – pytania i odpowiedzi

12.10.2022

Pytanie #5: Czy 9 tygodni urlopu rodzicielskiego może być wykorzystane w częściach?

Odpowiedź: Tytułowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie przysługiwało każdemu z rodziców na wyłączność, tj. bez możliwości zrzeczenia się tej części urlopu na rzecz drugiego z rodziców. Po nowelizacji urlop rodzicielski będzie można wykorzystać maksymalnie w pięciu częściach, przy czym aktualny pozostanie przepis mówiący o tym, że żadna z tych części nie może być krótsza niż 8 tygodni. W efekcie okres opisywanych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego może zostać podzielony co najwyżej na dwie części: 8 tygodni + 1 tydzień bądź też wykorzystany w całości.