HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Work-life balance i przejrzystość warunków pracy – pytania i odpowiedzi

14.09.2022

Pytanie #2: Urlop rodzicielski – którzy pracownicy będą mieli prawo do 9 tygodni? Czy decydować będzie data urodzenia dziecka?

Odpowiedź: Uprawnienie to co do zasady nie jest skorelowane z datą urodzenia dziecka. Przepisy nowelizacji w zakresie nowego wymiaru urlopu rodzicielskiego „łapią w locie” rodziców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy nabyli już uprawnienie do tego urlopu. Oznacza to, że z mocy prawa nabywają oni prawo do zwiększonych wymiarów urlopu rodzicielskiego – a w tym do wyłącznego prawa do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców (a w praktyce dla ojców) – już na nowych zasadach.