HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Webinar: Procesy podwyżkowe w warunkach wysokiej inflacji

25.10.2022

Wspólnie z firmą doradczą Mercer zapraszamy do udziału w webinarze: Procesy podwyżkowe w warunkach wysokiej inflacji – strona prawna procesu, przykładowe strategie dystrybucji podwyżek wraz z prezentacją narzędzi automatyzujących proces – Mercer Salary Increase Tool.

AGENDA

Część 1 – Mercer

 • Podwyżki 22’ i projekcje na 23’ – na bazie badań wynagrodzeniowych Mercera (TRS 2022)
 • Jak zarządzać wynagrodzeniami w obecnym otoczeniu ekonomicznym? Podejście oparte na wskaźnikach inflacji lub benchmarkingu rynku (wybrać właściwie podejście – „pay based on cost of labor & market benchmarking”, czy raczej „pay based on cost of living”?
 • Czy tak naprawdę oba podejścia się różnią?
 • Czy istnienie standardowy algorytm, który możemy zastosować w obu przypadkach?
 • Rola komunikacji i edukowanie pracowników?
 • Jak komunikować obszar wynagrodzeń? Zagrożenia i potencjalne korzyści
 • Jak przygotować pracowników do otwartej rozmowy o wynagrodzeniach? Odwoływanie się do danych rynkowych? Wyjaśnianie, że dane GUS nie zawsze stanowią właściwe odniesienie rynkowe
 • Przykład praktycznych narzędzi – „Salary Increase Toll”.

Prowadzący: Malwina Raducka-Sakwerda, Research, Analytics and Client Success Leader oraz Krzysztof Nowak, Mercer Polska CEO

Część 2 – Kancelaria PCS | Littler

 • Sposoby na podniesienie wynagrodzenia pracowników – podnieść wynagrodzenie podstawowe, czy wprowadzić programy premiowe lub retencyjne?
 • Podwyżki wynagrodzeń – wszystkim równo czy można różnicować i na jakich zasadach?
 • Podwyżka – czy trzeba pytać pracownika o zgodę i jakich formalności dopełnić?
 • Ryzyko sporu zbiorowego w razie braku podwyżek – na ile związki zawodowe mogą szantażować pracodawców?
 • Elastyczność – klucz do konkurencyjnego systemu wynagradzania.

Prowadzący: Sławomir Paruch, radca prawny, partner oraz Bartosz Tomanek, adwokat, starszy prawnik

Termin: 10 listopada br., godz. 11:00 – 12:00, online.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.