HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Webinar: Organizacja pracy w „nowej normalności” – zmiany w zakresie telepracy i pracy zdalnej

26.10.2020

Zapraszam do udziału w webinarze: Organizacja pracy w „nowej normalności” – zmiany w zakresie telepracy i pracy zdalnej.

Termin: 19 listopada br., godz. 11:00 – 12:00 

Patronat nad wydarzeniem objęła Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. 

Pandemia koronawirusa spowodowała konieczność zorganizowania pracy na nowo. Znaczna część pracowników zaczęła pracować w warunkach telepracy lub pracy zdalnej, która została uregulowana w tzw. ustawie antykryzysowej. Ponadto został również opublikowany projekt zmian do kodeksu pracy, który ma trwale uregulować pracę zdalną.

W trakcie naszego webinaru omówimy najistotniejsze kwestie z tym związane. Wskażemy, czym jest praca hybrydowa i jak ją wprowadzić u pracodawcy. Przekażemy, jakie obowiązki ma pracodawca, decydując się na polecenie pracy zdalnej lub hybrydowej, a jakie obowiązki leżą po stronie pracownika. Ponadto wyjaśnimy kwestie odpowiedzialności za zdarzenia w związku z pracą zdalną. Wskażemy jakie kroki powinien podjąć pracodawca, aby zminimalizować negatywne skutki wykonywania pracy w takim trybie. Dotyczy to m.in. takich kwestii jak odpowiedzialność za wypadki w czasie pracy z domu, utratę lub wyciek danych czy rozliczanie czasu pracy.

Omówimy również projekt zmian do kodeksu pracy, wskazując praktyczne aspekty zmian oraz co pracodawcy powinni zrobić, aby przygotować się na wejście w życie nowych przepisów. Wskażemy również jaki wpływ nowe przepisy mają na dotychczasowe regulacje obowiązujące u pracodawców, w tym te dotyczące telepracy.

Zgłoszenia: tutaj.