HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Webinar: Korupcja i konflikt interesów

07.02.2024

Zapraszamy do udziału w webinarze: Korupcja i konflikt interesów.

Korupcja to nie abstrakcyjne hasło – jest wokół nas; także w naszych firmach. Zapraszamy na webinar podczas którego omówimy jak sprawdzić, czy coś niepożądanego dzieje się w firmie oraz jak zapobiegać takim zjawiskom?

Wyjazdy z kontrahentem na jacht, prezenty, rodzinne relacje z dostawcą…? Brzmi znajomo?

Jest kilka kluczowych działań, które należy podjąć, aby zwalczać korupcję:

  • Fundamentalne jest przekonanie o toksyczności zjawiska i zaangażowanie samych menadżerów w zapobieganiu i zwalczaniu korupcji i konfliktu interesów. A także stworzenie kultury opartej o wartości eliminującej wszelkie pokusy i zjawiska korupcyjne.
  • Stworzenie systemu zgłaszania potencjalnych przejawów nieuczciwych zachowań i konfliktów interesów to kolejny fundament.
  • Aby to dokonać, trzeba cofnąć się krok wcześniej tj. pokonać odium donosicielstwa i przekonać i wyedukować pracowników, że zgłoszenie toksycznego zjawiska jest powodem do uznania, a nie napiętnowania.
  • Szkolenia pracowników powinny dotyczyć nie tylko tego aspektu, ale szerszego rozumienia zjawiska raka korupcji, prywaty, nepotyzmu i podobnych.
  • Ważne są również regulaminy: prezentowe; konfliktu interesów; relacji z kontrahentami; sygnalizowania i inne. Może ich mnogość prowadzi do niezrozumienia i warto je scalić/zunifikować?

Termin: 11 marca br., godz. 11:00-11:45, online.

Prelegenci:
adw. Michał Babicz, Founding Partner of FILIPIAK BABICZ,
r. pr. Sławomir Paruch, Partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler,
r. pr. Karolina Kanclerz, Partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.