HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Wciąż czekamy na nowe przepisy o zatrudnianiu specjalistów z zagranicy

02.02.2024

Pomimo ponad dwóch lat na przygotowanie i upływ terminu na wdrożenie przepisów, Polska nadal nie przedstawiła projektu ustawy nowelizującej ustawę o cudzoziemcach, która aktualnie reguluje proces uzyskiwania Niebieskiej Karty UE. W konsekwencji zarówno pracodawcy, jak i cudzoziemscy pracownicy muszą korzystać z polskich regulacji, które są mniej korzystne niż te uchwalone na poziomie unijnym. – adw. Karolina Schiffter oraz apl. adw. Tomasz Rdzanek komentują dla Rzeczpospolitej.

Artykuł tutaj.