HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Tylko trzy lata na żądanie zwrotu składek zapłaconych za pracownika

07.10.2022

Fakt, że odpowiedzialność pracownika wobec ZUS za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – w części obciążającej pracownika – nie została uregulowana na polu prawa publicznego, nie oznacza, że pracodawcy nie przysługuje roszczenie o ich zwrot w sytuacji, gdy z jakichś przyczyn składki te musiał pokryć w całości sam. W tym przypadku może on skorzystać z ochrony wynikającej z przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu zawartych w kodeksie cywilnym. Wątpliwości budzi jednak uznanie przez SN, że termin przedawnienia wynosi tylko 3 lata. – r. pr. Łukasz Chruściel komentuje dla Rzeczpospolitej.

Artykuł: tutaj.