HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Trampolina do ESG – pytania i odpowiedzi #4

27.11.2023

Wystartował cykl webinarów Trampolina do ESG, podczas których omawiamy, jak przygotować się do raportowania ESG w obszarach społecznym i ładu korporacyjnego, w tym compliance. W poniedziałkowych publikacjach odpowiadamy na najważniejsze pytania uczestników.

W związku z rozpoczęciem omawiania szczegółowych kwestii ujętych w standardach raportowania #ESG #ESRS wracamy do Państwa z kolejną dawką praktycznej wiedzy.

Pytanie #4: Na ostatnim spotkaniu pojawiły się pytania dotyczące definicji pojęć, którymi się posługiwaliśmy. Skąd zatem wiadomo co znaczy „adekwatna płaca” oraz kim są „osoby niebędące pracownikami”?

  • Adekwatna płaca to płaca, która zapewnia zaspokojenie potrzeb pracownika i jego rodziny w świetle krajowych warunków ekonomicznych i społecznych.
  • Pracownik to osoba fizyczna, która pozostaje w stosunku pracy z jednostką zgodnie z prawem krajowym lub praktyką krajową.
  • Osoby niebędące pracownikami to zarówno indywidualni wykonawcy świadczący pracę na rzecz jednostki, jak i osoby zapewnione przez jednostki prowadzące głównie „działalność związaną z zatrudnieniem”.

Definicje te wynikają z Załącznika numer 2 do ESRS (Annex II). To w tym dokumencie przedstawiono wszystkie skróty i terminy zdefiniowane w ESRS. Zasadą jest, że wyboldowane określenie w ESRS powinno posiadać swoją definicję w tym dokumencie.

Po więcej informacji dotyczących ESG zapraszamy na kolejny webinar z cyklu Trampolina do ESG pt. Praktyczne aspekty standardów raportowania (ESRS): Well-being & work-life balance (S1), już 18 grudnia br. o godz. 11:00. Zapisy tutaj.