HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Trampolina do ESG – pytania i odpowiedzi #2

02.10.2023

Wystartował cykl webinarów Trampolina do ESG, podczas których omawiamy, jak przygotować się do raportowania ESG w obszarach społecznym i ładu korporacyjnego, w tym compliance.

W poniedziałkowych publikacjach odpowiadamy na najważniejsze pytania uczestników.

Pytanie #2 Jak wygląda raportowanie niefinansowe w grupach kapitałowych?

Wiemy już kto i kiedy będzie zobowiązany do raportowania indywidualnego (pisaliśmy o tym (tutaj). Dodatkowo, zgodnie z dyrektywą CSRD, jednostka dominująca grupy kapitałowej będzie musiała sporządzić raport skonsolidowany:

👉 za rok2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣: jednostki interesu publicznego, które są jednostkami dominującymi dużej grupy, które przekraczają na dzień bilansowy, w ujęciu skonsolidowanym, średnią liczbę 500 zatrudnionych w roku obrotowym;

👉 za rok 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣: pozostałe jednostki dominujące grupy.

Niezależnie zatem od tego, czy jesteśmy zobowiązani do indywidualnego raportowania ESG, czy nie, musimy jako jednostka dominująca zweryfikować nasz obowiązek raportowania skonsolidowanego i odpowiednio zarządzić zebraniem informacji od spółek zależnych. Raportowanie w grupie może okazać się wyzwaniem, dlatego warto już teraz sprawdzić sytuację we wszystkich podmiotach wchodzących w jej skład.

👉 Następny webinar z cyklu Trampolina do ESG pt. Czemu ESG nie poradzi sobie bez HR? odbędzie się 16 października o godz. 11.00. Zapisy tutaj.