HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Tomasz Rogala uczestnikiem posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców przy Rzeczniku MŚP

16.02.2021

12 lutego br. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, podczas którego Tomasza Rogala, radca prawny, Zarządzający Zespołem Global Mobility&Immigration w PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global reprezentował grupę roboczą Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan.

Tematem posiedzenia było: Wypracowanie propozycji w związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

Celem spotkania było opracowanie propozycji dla Ministerstwa Pracy dotyczącej nowej ustawy, regulującej zatrudnianie cudzoziemców, wyodrębnionej z ustawy o promocji rynku pracy.

Nagranie z posiedzenia jest dostępne: tutaj.

Uczestnik: Tomasz Rogala