HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Tarcza Antykryzysowa – ile możesz zaoszczędzić?

01.04.2020

„Tarcza antykryzysowa” weszła w życie. Przedstawiamy poniżej 3 najważniejsze formy pomocy finansowej, które stwarza Tarcza oraz dostępne kwoty tej pomocy (wraz ze składkami na ZUS).

Prawnicy PCS brali udział w procesie konsultacji projektu Tarczy. Od kilku tygodni aktywnie wspieramy wielu przedsiębiorców w zakresie objętym tarczą. Już pierwszego dnia obowiązywania przepisów złożyliśmy pierwsze wnioski o dofinansowanie w imieniu naszych Klientów.

Gromadzimy doświadczenie i chętnie się nim podzielimy.

Przestój ekonomiczny oraz dofinansowanie

W przypadku spadku obrotów gospodarczych, pracodawcy, którzy wprowadzili przestój ekonomiczny i obniżyli wynagrodzenia pracownikom, mogą starać się o dofinansowanie z FGŚP. Dofinansowanie wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Obniżenie wymiaru etatu oraz dofinansowanie

Pracodawcy dotknięci spadkiem obrotów gospodarczych mogą ograniczyć wymiar czasu pracy pracowników o 20%, jednakże nie więcej niż do 0.5 etatu. Takie obniżone wynagrodzenie może być dofinansowane przez FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia, jednakże nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Pomoc udzielana przez starostę 

Dofinansowanie przez starostę wynagrodzeń wypłacanych pracownikom w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżeniem etatu zostało przewidziane dla pracodawców będących mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami. Firma nie może jednak otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej podlegają finansowaniu z innych środków publicznych – niekoniecznie przewidzianych w tarczy antykryzysowej. Kwota dofinansowania jest ściśle uzależniona od spadku obrotów gospodarczych.