HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Szkolenie: Związki zawodowe w twoim przedsiębiorstwie

23.03.2021

Zapraszamy na szkolenie organizowane wspólnie z „Rzeczpospolitą”: Związki zawodowe w twoim przedsiębiorstwie – najlepsze praktyki regulujące relacje ze związkami zawodowymi.

Podczas szkolenia r. pr. Robert Stępień przedstawi w praktycznym ujęciu, największe wyzwania oraz trudności, na które napotykają się pracodawcy w relacjach z organizacjami związkowymi.

r. pr. Robert Stępień podzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem w kształtowaniu relacji związkowych u największych pracodawców w Polsce. Opowie także o mechanizmach weryfikacji statusu i uprawnień organizacji związkowych oraz możliwości kwestionowania ochrony stosunku pracy działaczy związkowych dopuszczających się naruszeń.

W ramach konferencji zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Jak interpretować przepisy regulujące działanie Rad Pracowniczych?
  • Jak epidemia Covid-19 wpływa na relację pracodawca – związki zawodowe?
  • Jakie zmiany wprowadzić w regulaminach w związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną?
  • Jakie błędy są najczęściej popełniane przez pracodawców i jakie niosą za sobą konsekwencje?
  • Co podlega kontroli ze strony związków zawodowych?
  • Na jaką odpowiedzialność może być narażony pracodawca?
  • Jak przygotować się na ewentualną redukcję zatrudnienia?
  • Jak egzekwować od organizacji związkowej przestrzeganie prawa?
  • Jakie jest najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, praktyki sądów pracy, stanowiska PiP i UODO?

Termin: 31 marca br., 10:00-15:30, online.

Rejestracja oraz szczegółowa agenda: tutaj. 

Prelegent: Robert Stępień