HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Świadczenie gwarancyjne alternatywą kary umownej

08.09.2023

Firmy coraz częściej stosują tzw. karę gwarancyjną zamiast kary umownej. Często skuteczniej zabezpiecza ona interesy strony, która może być pokrzywdzona nieodpowiednim działaniem drugiej strony. W przeciwieństwie do kary umownej, świadczenie gwarancyjne nie jest uregulowane w kodeksie cywilnym. Możliwość stosowania takiej konstrukcji wynika z zasady swobody umów (art. 3531 kodeksu cywilnego), co pozostawia stronom dużo elastyczności. – adw. Bartosz Tomanek oraz Maja Konopa komentują dla Rzeczpospolitej.

Artykuł tutaj.