HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Śniadanie biznesowe: Zgłaszanie mobbingu i molestowania – wewnętrzne regulaminy a ustawa o ochronie sygnalistów

10.06.2024

Dnia 23 maja 2024 r. parlament uchwalił długo oczekiwaną ustawę o ochronie sygnalistów, co stanowi istotny krok w kierunku budowania etycznego środowiska biznesowego. Nowe regulacje to kluczowy element identyfikacji i zapobiegania niewłaściwym zachowaniom w miejscu pracy.  Oznacza to jednak również dodatkowe obowiązki i odpowiedzialność pracodawców w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu. Kwestie te zostaną omówione podczas śniadania biznesowego zatytułowanego: “Zgłaszanie mobbingu i molestowania –wewnętrzne regulaminy a ustawa o ochronie sygnalistów”.

Dyskusja skupi się na kluczowych aspektach ostatnich zmian, obejmujących:

  • Strategie dla firm w zakresie wykrywania i przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu.
  • Środki ochrony pracowników przed niepożądanym zachowaniem w miejscu pracy.
  • Skuteczne metody uzyskiwania wewnętrznych zgłoszeń mobbingu i molestowania oraz dalsze działania.
  • Wpływ ostatecznej wersji polskiej ustawy o sygnalistach na zgłaszanie naruszeń prawa pracy.
  • Niezbędne modyfikacje wewnętrznych polityk zapobiegania i zgłaszania mobbingu i molestowania.

Termin: 20 czerwca br., godz. 9:00 – 11:00, Wrocław.

Spotkanie przeznaczone jest wyłącznie dla Członków AmCham. Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja: tutaj.

 

Informacje dodatkowe:

  • Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i wymaga rejestracji z adresu w domenie firmowej.
  • O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają Klienci Kancelarii.
  • Kancelaria zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Potwierdzeniem zaakceptowania zgłoszenia będzie wysłany przez Kancelarię link umożliwiający połączenie, najpóźniej w dniu poprzedzającym wydarzenie.