HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Silna reprezentacja PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler w Sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy ORA

29.03.2023

adw. Bartosz Wszeborowski został wybrany na Przewodniczącego Sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Funkcję przejął z rąk adw. Karoliny Schiffter, która po zakończeniu kadencji Przewodniczącej objęła stanowisko Wiceprzewodniczącej Sekcji.

Celem działalności sekcji jest propagowanie i pogłębianie wiedzy, wymiana doświadczeń zawodowych, a także integracja adwokatów, aplikantów oraz prawników zagranicznych wpisanych na listę ORA, w szczególności poprzez działalność opiniodawczą, współpracę z innymi jednostkami, organizowanie spotkań, warsztatów, inspirowanie i promowanie publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Gratulujemy i bardzo cieszymy się, że prawnicy PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler chętnie angażują się w aktywności integrujące środowisko prawnicze.