HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy: ZUS nie może ustalać płatnika składek dowolnie

02.03.2023

W komentowanym wyroku Sąd Najwyższy wyjaśnia, że ustawodawca wprowadzając art. 83 ust. 1 pkt 1a ustawy systemowej nie dokonał zmiany podstawowej zasady systemu ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którą płatnikiem składek jest rzeczywisty, a nie pozorny pracodawca. Oznacza to, że ZUS może uznać za płatnika inny podmiot, gdy wynika to z okoliczności dot. stosunku prawnego z ubezpieczonym np. uznaje ten inny podmiot za rzeczywistego pracodawcę. ZUS nie może uznać, że stosunek pracy funkcjonuje między ubezpieczonym a danym podmiotem a za płatnika uznać podmiot trzeci – r. pr. Łukasz Chruściel komentuje dla Rzeczpospolitej.

Artykuł: tutaj.