HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Rząd podjął decyzję w sprawie legalnego pobytu Ukraińców w Polsce

06.02.2024

W Polsce informacja o założeniach projektu opracowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pojawiła się w czwartek. Projekt ten zakłada przedłużenie okresu, w którym pobyt Ukraińców uznaje się za legalny, jeśli przybyli do Polski do 30 czerwca 2024 r. Do tego dnia przedłużona ma także zostać ważność dokumentów pobytowych. Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej jest zobowiązana do przestrzegania decyzji dotyczącej ochrony czasowej, zatem do 4 marca przyszłego roku Polska taką ochronę Ukraińcom zapewni. Także na stronie internetowej w wykazie prac Rady Ministrów napisano, że okres ochrony ma zostać jeszcze przedłużony. – adw. Karolina Schiffter komentuje dla Rzeczpospolitej.

Artykuł tutaj.