HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pytać czy nie pytać – dylemat pracodawcy w przypadku widocznej ciąży pracownicy

26.06.2024

Nieprzedstawienie przez pracownicę zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży, w przypadku, w którym ciąża jest widoczna, nie zwalnia pracodawcy ze stosowania się do nałożonych przepisami obowiązków. Jeśli ciąża jest zauważalna, a mimo to pracownica nie przedstawiła odpowiedniego świadectwa lekarskiego to na pracodawcy ciąży obowiązek realizowania względem kobiety w ciąży uprawnień jej przysługujących. Doświadczenie pokazuje, że teoria nie zawsze idzie jednak w parze z praktyką, a po stronie pracodawców pojawia się szereg pytań m.in. „czy mogą żądać przedłożenia zaświadczenia lekarskiego z kodem B od pracownicy”, „czy w przypadku mylnego uznania, że pracownica jest w ciąży, może ona podnieść zarzut dyskryminacji”, „co, jeśli pracownica będzie się upierała, że w ciąży nie jest – czy mogą żądać przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego brak stanu ciąży”. – r. pr. Karolina Kanclerz oraz apl. radc. Michalina Lewandowska-Alama dla kobieta.rp.pl.

Artykuł tutaj.