HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Proces egzekwowania sankcji wobec Ukraińców podlegających służbie wojskowej jest utrudniony na terenie Polski

02.07.2024

Jak nowe ukraińskie przepisy dotyczące mobilizacji wpłyną na Ukraińców przebywających w Polsce? Nowe ukraińskie prawo obowiązuje od 18 maja 2024 roku. Mężczyźni w wieku poborowym, którzy przebywają za granicą, muszą zaktualizować swoje dane, tak samo jak ci, którzy pozostali w Ukrainie. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku grozi im grzywna oraz możliwe jest zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdami, lecz sankcje te mają zastosowanie jedynie w Ukrainie. Ich egzekwowanie na terytorium Polski jest utrudnione z dwóch powodów. Po pierwsze, obowiązujące ramy prawne nie pozwalają na pociągnięcie do odpowiedzialności Ukraińców, o ile naruszenie przepisów jest związane wyłącznie z niewykonaniem ukraińskich obowiązków wojskowych. Po drugie, duży napływ spraw dotyczących Ukraińców, którzy mogą nie wykonać obowiązku, dodatkowo obciąży polski system sądownictwa, który już teraz jest przeciążony. W praktyce, realizacja sankcji wobec obywateli Ukrainy w Polsce jest w tej chwili praktycznie niemożliwa. – Aleksander Dżuryło dla Polskiego Radia.

Artykuł tutaj.

*****

Pеалізація санкцій щодо військовозобов’язаних українців у Польщі дуже ускладнена

Як вплине новий закон України про мобілізацію на військовозобов’язаних українців у Польщі? Новий український закон набрав чинності 18 травня 2024 p. Чоловіки призовного віку, які знаходяться за кордоном, повинні пройти оновлення даних в територіальних центрах комплектації так само як і ті, хто залишився в Україні. у випадку, коли людина не дотримається тих правил, буде штраф, також говориться про обмеження водійських прав, але ці санкції накладаються в Україні. Їх реалізація на території Польщі — дуже ускладнена і майже неможлива. З двох причин. По-перше, самі правові рамки на цей час не дозволяють цього зробити, якщо правопорушення пов’язане з невиконанням військових обов’язків. По-друге, польська судова система, надто перевантажена і зараз.  Якщо надійдуть ще справи українців, а це — потенційно дуже велика кількість потенційних правопорушників, то польська судова система просто собі з цим не порадить. На практиці реалізувати санкції стосовно громадян України в Польщі на цей час практично неможливо. – Олександр Джурило в інтерв’ю для Польського Радіо.

Інтерв‘ю доступне за посиланням.