HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Proces egzekwowania sankcji wobec Ukraińców podlegających służbie wojskowej jest utrudniony na terenie Polski

05.07.2024

Jak nowe ukraińskie przepisy dotyczące mobilizacji wpłyną na Ukraińców przebywających w Polsce? Nowe ukraińskie prawo obowiązuje od 18 maja 2024 roku. Mężczyźni w wieku poborowym, którzy przebywają za granicą, muszą zaktualizować swoje dane, tak samo jak ci, którzy pozostali w Ukrainie. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku grozi im grzywna oraz możliwe jest zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdami, lecz sankcje te mają zastosowanie jedynie w Ukrainie. Ich egzekwowanie na terytorium Polski jest utrudnione z dwóch powodów. Po pierwsze, obowiązujące ramy prawne nie pozwalają na pociągnięcie do odpowiedzialności Ukraińców, o ile naruszenie przepisów jest związane wyłącznie z niewykonaniem ukraińskich obowiązków wojskowych. Po drugie, duży napływ spraw dotyczących Ukraińców, którzy mogą nie wykonać obowiązku, dodatkowo obciąży polski system sądownictwa, który już teraz jest przeciążony. W praktyce, realizacja sankcji wobec obywateli Ukrainy w Polsce jest w tej chwili praktycznie niemożliwa. – Aleksander Dżuryło dla Polskiego Radia.

Artykuł dostępny tutaj.