HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pracownik na zwolnieniu nie otrzyma dodatku wyrównawczego

17.08.2022

Moim zdaniem zamysłem ustawodawcy było, aby dodatek przysługiwał przez okres sześciu miesięcy od dnia, w którym warunki wynagradzania ulegają pogorszeniu, i nie ulega w tym czasie zawieszeniu niezależnie od okoliczności. Uważam, że po upływie okresu przebywania na zwolnieniu chorobowym, które trwało dłużej niż sześć miesięcy, pracownik nie byłby już uprawniony do dodatku wyrównawczego. – adw. Karolina Schiffter komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł: tutaj.