HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Praca zdalna – pytania i odpowiedzi

14.05.2021

Pytanie #8: Czy koszty uzyskania przychodu odliczane od przychodu, dla pracowników zamieszkujących poza siedzibą pracodawcy, przy pracy zdalnej pozostają na tym samym poziomie jak dotychczas? 

Odpowiedź: Tak, pomimo, że w okresie pracy zdalnej pracownik wykonuje pracę z domu. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o PIT pracownik może odliczyć koszty uzyskania przychodu w wyższej wysokości, jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Wynika z tego, że nawet pomimo polecenia pracodawcy do wykonywania czasowo pracy poza zakładem pracy, to i tak przysługują podwyższone koszty. Stanowisko to zostało również potwierdzone przez Ministerstwo Finansów.