HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

07.12.2022

Pytanie #1: Czy jeżeli świadczenie świąteczne dla dzieci ma postać pieniężną, to czy jego wysokość powinna być uzależniona od deklarowanego dochodu na członka gospodarstwa domowego, czy wszystkie dzieci mogą otrzymać tę samą kwotę?

Odpowiedź: Dopuszczalne jest przyznanie z ZFŚS świadczeń świątecznych dla wszystkich dzieci o jednakowej wartości. Przepisy ustawy przewidują, że przyznawanie świadczeń z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych. Orzecznictwo potwierdza jednak, że nie ma konieczności stosowania łącznie wszystkich trzech kryteriów socjalnych. W przypadku świadczeń dla dzieci (paczek, ale i świadczeń pieniężnych), pracodawca może skoncentrować się zatem na sytuacji rodzinnej, którą w tym wypadku jest ilość posiadanych dzieci występujących jako beneficjenci tego wyjątkowego świadczenia (por. Wyrok SA w Łodzi z 22 czerwca 2018 r. III Aua 237/18). Warto jednak by kryteria, w oparciu o które przyznawane są świadczenia świąteczne dla dzieci były wyraźnie uregulowane w treści Regulaminu ZFŚS.