HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

08.02.2023

Pytanie #8: Jakie szczegóły nie muszą być ujęte w regulaminie premiowania – na przykład?

Odpowiedź: Regulaminy premiowania powinny wskazywać ogólne przesłanki przyznawania premii, okresy rozliczeniowe, terminy płatności. Wszystkie elementy, które mają pewien stały charakter. Poza materią regulaminu najczęściej ustala się natomiast szczegóły, które mogą podlegać zmianom w konkretnych okresach rozliczeniowych czyli np. wyznaczane cele, zadania premiowe i ich mierniki czy też warunki brzegowe. Regulaminy w takich sytuacjach wskazują jedynie sposób, tryb ustalania tych elementów.