HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

01.02.2023

Pytanie #7: Czy kryterium nienagannej pracy może być warunkiem nabycia premii? Kara porządkowa jest trudna do zastosowania bo dotyczy głównie organizacji i porządku w zakładzie pracy, a uchybienie nie musi mieć tego charakteru więc stąd ten pomysł nienaganna praca.

Odpowiedź: Przyznanie premii może zostać uzależnione zarówno od warunków pozytywnych, jak i negatywnych tzw. reduktorów premiowych. Warunki negatywne mogą albo prowadzić do tego, że pracownik w ogóle nie nabywa premii albo powodować jej zmniejszenie. Jednym z takich negatywnych warunków może być naruszenie określonych obowiązków pracowniczych przez pracownika np. w zakresie bhp czy wymierzenie kary porządkowej (co rzeczywiście ma swoje ograniczenia i wymaga zachowania określonej procedury). Sformułowanie nienaganna praca jest jednak bardzo ocenne, dlatego lepiej byłoby się odnosić do wskazania konkretnych obowiązków, których naruszenie powoduje, że pracownik nie nabywa prawa do premii, na tyle precyzyjnych, by można było ustalić w jakich przypadkach taka premia nie będzie należna.