HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

18.01.2023

Pytanie #6: Czasem na poziomie międzynarodowych grup kapitałowych opracowane i przyjmowane są wspólne zasady wynagradzania, w tym systemy premiowe. Czy ich stosowanie u konkretnego Pracodawcy np. w polskiej Spółce wymaga jakiś działań? 

Odpowiedź: Tak. Wszelkie dokumenty opracowane i przyjmowane na poziomie grupy kapitałowej powinny być odpowiednio wdrożone u każdego Pracodawcy, tak, by nadać im moc wiążącą. Może to nastąpić w drodze odpowiedniego zarządzenia pracodawcy bądź w trybie właściwym dla przyjęcia regulaminu wynagradzania (tam gdzie ze względu na materię jest to potrzebne). Ponadto każdorazowo należy zweryfikować, czy globalne polityki są zgodne z naszymi krajowymi przepisami i czy nie wymagają wprowadzenia jakiś zmian. Wreszcie, pracownicy powinni mieć możliwość zapoznania się z takimi transgranicznymi zasadami w języku polskim.