HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

28.12.2022

Pytanie #4: Czy pracodawca może żądać od pracownika by przedłożył zeznanie roczne? Swoje lub wszystkich członków rodziny?

Odpowiedź: Tak, Przyznawanie świadczeń z funduszu uzależnia się od sytuacji socjalnej, którą ustala się najczęściej w oparciu o składane przez osoby uprawnione oświadczenia. Natomiast art. 8 ust. 1a ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przewiduje, że pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Może to odbywać się np. poprzez okazanie zeznań rocznych osoby uprawnionej i członków rodziny.