HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

21.12.2022

Pytanie #3: Czy w razie niezłożenia oświadczenia przez pracownika bezpieczniej, w Państwa ocenie, jest wprowadzić do regulaminu rozwiązanie wyłączające możliwości uzyskania świadczenia z ZFŚS czy może uznanie, że pracownik jest wówczas zaliczany do najlepiej zarabiających pracowników?

Odpowiedź: W przypadku braku oświadczenia o sytuacji socjalnej (dochodzie na członka rodziny) najczęściej stosuje się to drugie rozwiązanie tj. osobę uprawnioną kwalifikuje się do grupy osób o najlepszej sytuacji socjalnej czyli do najwyższego progu średniego miesięcznego dochodu na członka rodziny. W konsekwencji osoba ta może otrzymywać świadczenia z funduszu, jednak zawsze będą one na najniższym poziomie.