HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

27.09.2023

Pytanie #26: Czy wypłata świadczeń świątecznych z ZFŚS przyznanych z uwzględnieniem sytuacji socjalnej będzie zwolniona ze składek oraz opodatkowania, jeżeli zostanie wypłacona z wyprzedzeniem (np. 3 miesiące przed świętami)? 

Odpowiedź: Wypłata świadczeń świątecznych z wyprzedzeniem może rodzić ryzyko zakwestionowania takiego świadczenia i zakwalifikowania go jako przychód pracownika niekorzystający ze zwolnień podatkowo-składkowych. Świadczenia świąteczne są formą pomocy finansowej przyznawanej z uwagi na zwiększone wydatki w okresie świątecznym. W przypadku wypłaty ze znacznym wyprzedzeniem, może zostać zakwestionowany związek z tymi szczególnymi okolicznościami. Wypłacona kwota może zostać wówczas uznana za dodatkowy przychód pracownika. Zachowanie kryteriów socjalnych i wypłacenie świadczenia z środków ZFŚS może nie być wystarczającym uzasadnieniem dla zastosowania stosownych zwolnień.