HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

20.09.2023

Pytanie #25: Czy od świadczenia urlopowego przyznanego pracownikowi na podstawie ustawy o ZFŚS należy zapłacić podatek dochodowy lub składki na ubezpieczenia społeczne?

Odpowiedź: Alternatywnym rozwiązaniem dla tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest świadczenie urlopowe. Zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS świadczenie urlopowe jest wypłacane raz w roku pracownikom, którzy skorzystają w danym roku z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Podobnie jak świadczenia z ZFŚS, świadczenie urlopowe jest wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wobec czego nie podlega oskładkowaniu. Odmiennie natomiast sytuacja wygląda na gruncie podatkowym. Świadczenia urlopowe są bowiem traktowane jako przychód ze stosunku pracy i nie zostały wymienione w katalogu wyłączeń od opodatkowania, a więc konieczne będzie odprowadzenie należnego podatku.