HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

07.09.2023

Uwaga! Od 1 września w przypadku tzw. kart lunchowych zwolnienie z oskładkowania do kwoty 450 zł.

Pytanie #23: Na co zwrócić uwagę wprowadzając kartę lunchową jako benefit?

Odpowiedź: Przy okazji kolejnego pytania tj. na co zwrócić uwagę wprowadzając kartę lunchową jako benefit, odpowiadając na pytanie informujemy również o ostatnich zmianach w przepisach.

Od 1 września 2023 r. uległy zmianie przepisy dotyczące finansowania przez pracodawców posiłków udostępnianych pracownikom. Zmiana ta dotyczy zarówno maksymalnej miesięcznej wartości udostępnianych posiłków (z 300 zł na 450 zł) oraz dopuszczalnej formy (wyraźne wskazanie bonów czy kart).

Wprowadzając karty lunchowe pracodawcy powinni zwrócić uwagę na takie kwestie jak kwota dofinansowania, zastrzeżenie braku prawa do ekwiwalentu, a także dostępne sposoby wydatkowania środków. Czynniki te decydują o możliwości skorzystania ze zwolnienia wartości benefitu ze składek na ubezpieczenia społeczne. Przekłada się to również na podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie to ma znaczenie zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników, ponieważ związane ze składkami koszty ponoszą obie strony.

Maksymalna miesięczna kwota objęta zwolnieniem ze składek wynosi aktualnie 450 zł (podwyższenie z kwoty 300 zł). Przyznanie dofinansowania w wyższej kwocie będzie wiązało się z koniecznością opłacenia składek od nadwyżki. Kolejnym warunkiem jest zastrzeżenie braku prawa do ekwiwalentu. Nieskorzystanie z benefitu nie powinno zatem przekładać się na alternatywne świadczenie pieniężne. Istotny element stanowią również możliwe sposoby wydatkowania środków, w szczególności, gdy jest on przyznany w formie bonu, talonu, kuponu, czy karty przedpłaconej. Możliwość wykorzystania środków powinna być ograniczona wyłącznie do nabycia posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko zakwestionowania możliwości skorzystania z wyłączenia benefitu z podstawy wymiaru składek.