HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

07.06.2023

Pytanie#18: Czy pracodawca może finansować z ZFŚS zajęcia z zakresu „mental wellbeing” (np. konsultacje psychologiczne, warsztaty zdrowotne, warsztaty z zakresu dietetyki, masaże?

Odpowiedź: Przepisy ustawy o ZFŚS określają jakie rodzaje świadczeń mogą być finansowane z środków ZFŚS. Pracodawcy muszą zatem samodzielnie ocenić, czy świadczenie, które zamierzają zaoferować w ramach funduszu mieści się w definicji „działalności socjalnej”. Poszczególne zajęcia z szeroko rozumianego „mentall wellbeingu” mogą mieścić się w tej definicji. Odnosząc się do wskazanych w pytaniu przykładów warsztaty zdrowotne, czy warsztaty z zakresu dietetyki mogą stanowić świadczenia o charakterze oświatowym, masaże mogą być uznane za świadczenia z zakresu działalności sportowo-rekreacyjnej. Kwestia „konsultacji psychologicznych” może natomiast budzić wątpliwości (zwłaszcza, że organy stoją na stanowisku, że z funduszu nie mogą być finansowane np. abonamenty medyczne).  Tego rodzaju świadczenie mogłoby natomiast zostać przyznane jako forma pomocy finansowej dla pracownika znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Trzeba jednak mieć na uwadze, że są to stosunkowo nowe świadczenia pojawiające się w ofercie pracodawców, dlatego nie zdążyła się wykształcić na ich tle jakakolwiek praktyka czy orzecznictwo.