HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

31.05.2023

Pytanie#17: Czy wszystkie koszty organizacji imprezy integracyjnej mogą być sfinansowane z ZFSS?

Odpowiedź: Imprezy integracyjne stanowią połączenie różnego rodzaju świadczeń mieszczących się w pojęciu działalności socjalne. W szczególności są to świadczenia związane z wypoczynkiem, działalnością kulturalno-oświatową, czy sportowo-rekreacyjną. Nie ma zatem przeszkód, aby wszystkie koszty związane z imprezą integracyjną były sfinansowane z ZFŚS. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku przyznania pracownikom dodatkowych świadczeń „przy okazji” imprezy integracyjnej np. nagród za indywidualne osiągnięcia, związane z nimi koszty nie będą stanowiły kosztu samej imprezy integracyjnej. W rezultacie możliwość ich sfinansowania z funduszu może być ograniczona lub wyłączona.