HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

24.05.2023

Pytanie #16: Czy w regulaminie ZFSS można zastrzec możliwość skorzystania z jednego z dwóch świadczeń alternatywnych np. dopłata do wypoczynku wakacyjnego dziecka albo „wyprawa szkolna” dla dziecka?

Odpowiedź: Tak, regulamin ZFŚS może przewidywać świadczenia alternatywne tj. umożliwiać skorzystanie z wyłącznie jednego z dwóch (lub więcej) świadczeń. Rozwiązanie to pozwala dostosować katalog świadczeń do oczekiwań pracowników oraz odpowiednio zaplanować budżet funduszu. Warunkiem skorzystania z określonego świadczenia jest wówczas nieskorzystanie ze świadczenia alternatywnego. W praktyce pracodawcy często wprowadzają tego rodzaju rozwiązania w odniesieniu do dofinansowania do wypoczynku pracownika oraz dofinansowania do wypoczynku dziecka, czy dofinansowania do aktywności kulturalnych oraz dofinansowania do aktywności sportowych.