HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

19.04.2023

Pytanie #14: Czy wypłatę premii, wyliczanej zgodnie z ustalonym wzorem, można uzależnić od pozostawania w zatrudnieniu przez cały rok finansowy (bycie zatrudnionym w ostatnim dniu roku finansowego)?

Odpowiedź: Tak, warunkiem nabycia prawa do premii może być pozostawanie w zatrudnieniu przez cały okres premiowy (np. cały rok finansowy). Pracodawca ustalając zasady premiowe ma możliwość uzależnienia prawa do premii, czy też jej wysokości od warunków o różnej specyfice. Możliwe jest zastosowanie warunku retencyjnego, odnoszącego się do pozostawania w zatrudnieniu przez cały okres premiowy, jak również warunków jakościowych lub wynikowych. W przypadku nieprzepracowania okresu premiowego, nie zostaną spełnione warunki premiowe, w związku z czym pracownik nie nabędzie do niej prawa.