HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

12.04.2023

Pytanie #13: Czy uruchomienie premii może być zależne od wyniku finansowego całej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Tak, osiągnięcie określonego wyniku finansowego przez pracodawcę, bądź grupę kapitałową może stanowić warunek premiowy. Pracodawcy mogą bowiem uzależniać prawo do premii pracowników zarówno od wyników indywidualnych, jak i grupowych. Wynik spółki lub grupy kapitałowej ma najczęściej zastosowanie w przypadku pracowników zajmujących wyższe stanowiska. Nie ma jednak przeszkód, aby taki warunek miał zastosowanie również do innych grup.