HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

21.03.2023

Pytanie#12: Czy podwyżki trzeba negocjować lub konsultować ze związkami zawodowymi czy można tylko organizować spotkanie i informować o możliwościach firmy co do podwyżek?

Odpowiedź: Pracodawca nie ma obowiązku negocjowania lub konsultowania ze związkami zawodowymi kwestii podwyżek, które chce przyznać z własnej inicjatywy. Obowiązek dokonania uzgodnień może pojawić się jednak, jeżeli podwyżki wiązałyby się z koniecznością zmiany regulaminu wynagradzania. Dodatkowo, jeżeli związek zawodowy zgłosi pracodawcy żądanie przyznania podwyżek w wysokości wyższej niż ogłosił lub planuje ogłosić pracodawca, wówczas istnieje ryzyko wszczęcia sporu zbiorowego, którego prowadzenie wiąże się z prowadzeniem negocjacji ze związkiem zawodowym.