HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

01.03.2023

Pytanie #10: Jeżeli organizacja związkowa nie zgadza się na wysokość podwyżki płac zaproponowaną przez pracodawcę, to czy związki mają prawo rozpocząć spór zbiorowy?

Odpowiedź: Spór zbiorowy może dotyczyć m.in. warunków płacowych. Zatem w przypadku nieuwzględnienia przez pracodawcę zgłoszonych żądań dotyczących podwyżek, organizacje związkowe mogą wszcząć taki spór. Prawidłowość i dopuszczalność wszczęcia sporu każdorazowo powinna jednak podlegać weryfikacji chociażby z punktu widzenia art. 4 ust. 2 ustawy o sporach zbiorowych.