HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Poradnik: Benefity od firmy. Sprawdź, czy zapłacić od nich ZUS – część 7

19.04.2023

Poza wynagrodzeniem pracodawca może przekazać pracownikowi także świadczenia w formie rzeczowej albo np. usługi. Kiedyś zatrudnieni mogli liczyć przede wszystkim na paczki i bony świąteczne, ale dziś w większych firmach standardem jest już oferowanie pakietu medycznego lub karty sportowej, a niektórzy wręczają karty lunchowe, opłacają przedszkola dla dzieci pracowników czy wykupują zatrudnionym polisy ubezpieczeniowe. Świadczenia pozapłacowe mogą być finansowane ze środków obrotowych albo zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I nie jest to różnica tylko dla księgowych, bo od źródła finansowania w dużej mierze będzie zależało, czy od wartości takich świadczeń należy odprowadzić składki do ZUS. W poradniku przypominamy obowiązującą wykładnię na temat świadczeń pozapłacowych dla zatrudnionych.

Część 7. Powszechna dostępność

Ocena sytuacji socjalnej pracowników nie będzie jednak wymagana w każdym przypadku. Da się bowiem wyróżnić grupę świadczeń, które mogą być przyznawane na zasadzie powszechnej dostępności, tj. ogółowi pracowników po równo, bez względu na ich sytuację socjalną. […] Istotą tego rodzaju świadczeń jest skierowanie ich do ogółu pracowników. Świadczenia te mogą być rozdzielane po równo ze względu na ich istotę – nie chodzi w nich bowiem o wspieranie pracowników w najtrudniejszej sytuacji socjalnej. Wyłącznym czynnikiem decydującym o skorzystaniu ze świadczenia jest zadeklarowanie udziału przez pracownika.

Odnosząc się do świadczeń przyznawanych na zasadzie powszechnej dostępności, warto również wskazać, że fundusz nie musi pokrywać pełnych kosztów danego wydarzenia. Istnieje bowiem możliwość uzależnienia udziału pracownika od uiszczenia opłaty, tj. partycypacji w kosztach. Zastosowanie zasady powszechnej dostępności będzie skutkować natomiast tym, że każdy pracownik, bez względu na sytuację socjalną, będzie partycypował tą samą kwotą. Powszechna dostępność nie oznacza również, że wszyscy pracownicy muszą wziąć udział w wydarzeniu. Przykładem tego mogą być zbiorowe formy uprawiania sportu lub innych form rekreacji. Nie ma bowiem przeszkód, aby np. tworzyć otwarte dla wszystkich chętnych pracowników sekcje sportowe, których działalność będzie finansowana ze środków funduszu.

 

Pełna treść poradnika została opublikowana w Dzienniku Gazety Prawnej: tutaj.