HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Poradnik: Benefity od firmy. Sprawdź, czy zapłacić od nich ZUS – część 1

08.03.2023

Poza wynagrodzeniem pracodawca może przekazać pracownikowi także świadczenia w formie rzeczowej albo np. usługi. Kiedyś zatrudnieni mogli liczyć przede wszystkim na paczki i bony świąteczne, ale dziś w większych firmach standardem jest już oferowanie pakietu medycznego lub karty sportowej, a niektórzy wręczają karty lunchowe, opłacają przedszkola dla dzieci pracowników czy wykupują zatrudnionym polisy ubezpieczeniowe. Świadczenia pozapłacowe mogą być finansowane ze środków obrotowych albo zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I nie jest to różnica tylko dla księgowych, bo od źródła finansowania w dużej mierze będzie zależało, czy od wartości takich świadczeń należy odprowadzić składki do ZUS. W poradniku przypominamy obowiązującą wykładnię na temat świadczeń pozapłacowych dla zatrudnionych.

Część 1. Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Podczas tworzenia systemu benefitów warto pamiętać o rozwiązaniach, dzięki którym można przyznawać świadczenia na korzystniejszych warunkach. Jednym z nich jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego niewątpliwą zaletą jest zwolnienie przyznawanych świadczeń ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz zwolnienia podatkowe. Przyznanie świadczenia z funduszu obniża zatem koszty zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Zakres świadczeń, które mogą być sfinansowane ze środków funduszu, jest szeroki, ale nie nieograniczony. Należy o tym pamiętać, ponieważ przyznanie świadczenia, które nie mieści się w pojęciu działalności socjalnej, będzie skutkować koniecznością opłacenia składek oraz podatków z tytułu otrzymanego przez pracownika przychodu. Kluczowym elementem, który pracodawcy muszą mieć na uwadze, jest pojęcie działalności socjalnej zdefiniowane w ustawie o ZFŚS. […] Definicja ta wyróżnia dwa główne rodzaje świadczeń. Pierwszy z nich to właśnie dodatkowe benefity, a drugi to świadczenia o charakterze pomocowym, których celem jest wsparcie pracowników w trudnej sytuacji. Oferta świadczeń finansowanych z funduszu może być szeroka i nie musi się ograniczać do najpopularniejszych rozwiązań.

 

Pełna treść poradnika została opublikowana w Dzienniku Gazety Prawnej: tutaj.