III miejsce
w kategorii najlepsze strony internetowe kancelarii

Wyróżnienie
za stronę www poświęconą doradztwu prawnemu podczas epidemii

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Polska ułatwia międzynarodowe podróże od lipca

06.07.2020

Polska wprowadziła szereg środków w celu dalszego otwarcia kraju na podróże międzynarodowe w związku z poprawą sytuacji związanej z koronawirusem w Polsce i zbliżającym się sezonem wakacyjnym.

Poniżej zamieszczamy podsumowanie zmian.

Loty międzynarodowe i ograniczena dla podróżnych

1 lipca Polska ponownie otworzyła się dla bezpośrednich lotów międzynarodowych z następujących krajów spoza Unii Europejskiej:

 • Czarnogóra
 • Gruzja
 • Japonia
 • Kanada
 • Albania
 • Korea Południowa

Zniesiono wszystkie restrykcje dla podróżnych przybywających do Polski poprzez powyższe loty – wszystkie kategorie podróżnych (niezależnie od obywatelstwa) są uprawnieni do wjazdu do Polski na zwykłych warunkach sprzed okresu pandemii koronawirusa i nie będą musieli poddać się obowiązkowej kwarantannie.

1 lipca Polska ponownie otworzyła również loty międzynarodowe z Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Jednak w przypadku lotów z Ukrainy i Wielkiej Brytanii obowiązują ograniczenia dotyczące kategorii cudzoziemców uprawnionych do wjazdu do Polski i  nadal ma zastosowanie 14-dniowa kwarantanna po wjeździe (dla wszystkich osób z wyjątkiem zwolnionych kategorii podróżnych)

W przypadku wjazdu do Polski spoza strefy Schengen, innych niż wyżej wymienione loty międzynarodowe, w dalszym ciągu obowiązują ograniczenia dotyczące kategorii cudzoziemców uprawnionych do wjazdu do Polski oraz 14-dniowa kwarantanna po wjeździe (dla wszystkich osób z wyjątkiem kategorii podróżnych zwolnionych).

Loty z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (na przykład Norwegii) i Szwajcarii są możliwe od 13 czerwca 2020 r., z wyjątkiem bezpośrednich lotów ze Szwecji i Portugalii. Podróże z innego kraju Schengen do Polski pozostają nieograniczone pod względem kategorii cudzoziemców uprawnionych do wjazdu (wszystkie kategorie cudzoziemców mogą wjeżdżać na regularnych warunkach sprzed pandemii Covid-19) od 13 czerwca 2020 r. Wszystkie kategorie podróżnych przyjeżdżających do Polski z innego kraju Schengen pozostają zwolnione z 14-dniowej obowiązkowej kwarantanny także od 13 czerwca 2020 r.

Obecne ograniczenia dotyczące lotów międzynarodowych będą obowiązywać co najmniej do 14 lipca. Przewidujemy, że nowe przepisy mogą zostać opublikowane dopiero wieczorem 14 lipca.

Nowe kategorie podróżnych zwolnionych z ograniczeń wjazdu i obowiązkowej kwarantanny

Od 3 lipca następujące dodatkowe kategorie podróżnych mogą wjeżdżać do Polski na zwykłych warunkach sprzed pandemii Covid-19, niezależnie od środka podróży i kierunku z którego podróżują:

 1. Obywatele UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. Norwegia) i Szwajcarii, a także Wielkiej Brytanii.
 2. Małżonkowie i dzieci obywateli UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. Norwegia) i Szwajcarii, a także Wielkiej Brytanii.

Od 3 lipca następujące dodatkowe kategorie podróżnych zostaną zwolnione z obowiązkowej kwarantanny, niezależnie od środka podróży i kierunku z którego podróżują:

 1. Obywatele polscy.
 2. Obywatele UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. Norwegia) i Szwajcarii, a także Wielkiej Brytanii.
 3. Małżonkowie i dzieci obywateli UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. Norwegia) i Szwajcarii, a także Wielkiej Brytanii.

 Zmiany w kwarantannie

Polska wdrożyła od 2 lipca możliwość skrócenia kwarantanny dla każdego podróżnego jej podlegającego. Kwarantanna może zakończyć się przed upływem 14-dniowego okresu, jeśli podróżny uzyska negatywny wynik na obecność koronawirusa w teście finansowanym ze środków publicznych. Skrócenie kwarantanny nie może opierać się na teście przeprowadzonym prywatnie.

Jeżeli podróżny uzyska negatywny wynik testu, zostanie zwolniony z kwarantanny po 24 godzinach od momentu wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu informatycznego.

Do tej chwili nie opublikowano komunikatów dotyczących tego, jak w praktyce będzie wyglądać test na koronawirusa do celów zwolnienia z kwarantanny.