Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Polska ponownie otwiera granice z krajami Schengen

17.06.2020

Polskie granice zostały otwarte ponownie od 13 czerwca dla podróżnych z innych krajów Schengen. Wszyscy cudzoziemcy wjeżdżający do Polski z innego kraju strefy Schengen są uprawnieni do wjazdu do Polski na ogólnych warunkach sprzed epidemii Covid-19 i nie podlegają obowiązkowej kwarantannie.

Podróże do Polski spoza strefy Schengen pozostają ograniczone do odwołania.
W przypadku wjazdu do Polski z kraju nienależącego do strefy Schengen prawo wjazdu mają tylko określone kategorie cudzoziemców – w szczególności, cudzoziemcy posiadający wizy na pobyt z rodziną, którzy nie pracują w Polsce, w dalszych ciągu nie będą uprawnieni do wjazdu. Podróżni, którzy przekraczają granicę strefy Schengen w Polsce, będą wciąż podlegać obowiązkowej kwarantannie przez 14 dni.

Od 17 czerwca Polska otwiera się dla lotów międzynarodowych z listy krajów obejmującej kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarię, ale
z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Szwecji i Portugalii. Loty międzynarodowe z państw spoza ww. listy pozostaną ograniczone do 30 czerwca. Faktyczne wznowienie połączeń do Polski zależy od decyzji linii lotniczych.