HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pogotowie BHP PCS | Littler: Zatrudnienie pracowników młodocianych. Czy pracodawca musi przekazać takiemu pracownikowi dodatkowe wykazy?

10.08.2023

Bratanek Pana Jakuba ukończył 16 lat i chciałby podjąć pracę w celu przygotowania zawodowego. Pan Jakub nie zatrudniał wcześniej młodocianych i poprosił Dział HR o przygotowanie umowy o pracę wraz z informacją o warunkach zatrudnienia. W ocenie Działu HR młodociany pracownik powinien otrzymać także wykaz prac wzbronionych młodocianym i wykaz prac lekkich oraz informację o ryzyku zawodowym. Czy Pan Jakub musi przekazać pracownikowi młodocianemu dodatkowe wykazy?

Odpowiedź: Tak. W przypadku zatrudnienia bratanka, Pan Jakub powinien zamiesić w regulaminie pracy wykaz prac wzbronionych młodocianym oraz rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego.

Jeżeli bratanek Pana Jakuba byłby zatrudniony w innym celu niż przygotowanie zawodowe wówczas Pan Jakub musiałby zamiesić wykaz prac wzbronionych i wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe. Wykaz prac lekkich wymagałby dodatkowo uprzedniej zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy oraz podlegałby zatwierdzeniu przez właściwego inspektora pracy.

Wykaz prac wzbronionych w aktualnym brzmieniu będzie obowiązywał tylko do 30 września 2023 r. Po tym dniu zaczną obowiązywać nowe przepisy dot. prac wzbronionych, co oznacza konieczność ich aktualizacji w regulaminie pracy.

Niezależnie od celu zatrudnienia młodocianego, Pan Jakub powinien dodatkowo przekazać informację o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami bratankowi i jego przedstawicielowi ustawowemu, a potwierdzenie ich przekazania powinno być umieszczone w aktach osobowych pracownika młodocianego.