HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pogotowie BHP PCS | Littler: Temperatura powyżej 28°C. Czy pracodawca musi zapewnić napoje w miejscu pracy zdalnej lub zwrócić pieniądze za ich zakup?

19.07.2023

Pani Kasia po pierwszym miesiącu pracy zdalnej wysłała do swojego pracodawcy rachunki w celu otrzymania zwrotu kosztów jej wykonywania. Wśród faktur za prąd i Internet, znalazł się plik z rachunkami za napoje wraz z dopiskiem: „Z uwagi na wysokie temperatury w czerwcu (pow. 28°C), zmuszona byłam do zakupu dodatkowych napojów, które spożywałam w trakcie wykonywania pracy zdalnej. Z tego co wiem, jeżeli temperatura przekracza 28°C to pracodawca jest zobowiązany zapewnić napoje wszystkim pracownikom, a więc również pracownikom zdalnym”. Czy pracodawca musi zapewnić pani Kasi napoje w miejscu pracy zdalnej lub zwrócić pieniądze za ich zakup?

Odpowiedź: Nie. Pracodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia napojów pracownikom zdalnym, nawet jeżeli temperatura w miejscu pracy zdalnej przekracza 28°C.

Zgodnie z art. 6731 KP, pracodawca realizuje w stosunku do pracownika w czasie wykonywania przez niego pracy zdalnej obowiązki w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy określone w dziale BHP, z wyłączeniem określonych przepisów, w tym dotyczących zapewnienia pracownikom profilaktycznych napojów i posiłków (art. 232 KP).

Pracodawca może zatem odmówić pani Kasi zapewnienia napojów lub zwrotu kosztów ich zakupu, nawet jeżeli temperatura w mieszkaniu będącym miejscem pracy zdalnej przekroczy 28°C.

Pomimo tego, że w praktyce wielu pracodawców wskazuje w regulaminach pracy zdalnej, jakich obowiązków z zakresu BHP nie realizują w stosunku do pracowników zdalnych, a pracownicy oświadczają, że zapoznali się z treścią dokumentów warto, aby w okresie letnim, gdy praca zdalna jest chętniej wykorzystywana, przypomnieć pracownikom o wyłączeniu pewnych przepisów, w tym w szczególności dotyczącym profilaktycznych napojów i posiłków.