HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pogotowie BHP PCS | Littler: Okresowe badania lekarskie pracowników – czy obowiązek skierowania już wrócił?

17.05.2023

Pan Jan zapytał Pracodawcę, dlaczego nie otrzymał skierowania na okresowe badania lekarskie, skoro te które ma zaraz stracą ważność. Pan Jan wie, że w czasie pandemii nie musiał ich wykonywać, ale w jego ocenie nikt w zakładzie nie choruje na COVID-19, a w tramwaju usłyszał, że „nie obowiązuje już żaden stan epidemii”. Pan Jan zamierza zapytać Pracodawcę o skierowanie i najbliższy termin, w jakim może zrobić badania. Czy Pracodawca ma obowiązek skierowania Pana Jana na okresowe badania lekarskie?

Odpowiedź: Nie. W czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, zawieszono obowiązek kierowania Pracowników na wykonanie okresowych badań lekarskich. Stan zagrożenia epidemicznego nie został jeszcze zniesiony, zatem Pracodawca nie jest zobowiązany do wydania Panu Janowi skierowania na okresowe badania lekarskie.

W przypadku zniesienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia, Pracodawca powinien wydać Panu Janowi skierowanie na badania, a ten powinien je wykonać w najbliższym możliwym terminie. Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują, że Pracownik i Pracodawca powinni wypełnić obowiązek badań niezwłocznie, nie później niż w terminie 180 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Pracodawca dodał też, że Minister Zdrowia złożył projekt rozporządzenia, w którym zaproponował odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 7 lipca br. Pracodawca podkreślił, że na ten moment to tylko propozycja Ministra, ale będzie na bieżąco informował pracowników o wszelkich zmianach.