HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pogotowie BHP PCS | Littler: Czy pracodawca powinien zmienić warunki pracy pracownicy po zmianie płci i umożliwić jej korzystanie z pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla płci żeńskiej?

20.06.2024

Problem: Do Pana Jakuba zgłosiła się pracownica magazynu, która poinformowała go o zmianie płci (z męskiej na żeńską) i przedstawiła w tym zakresie odpowiednie dokumenty. W związku ze zmianą płci, pracownica poprosiła Pana Jakuba o zmianę warunków pracy, ponieważ dotychczas tj. przed zmianą płci podnosiła i przenosiła przedmioty o masie pow. 30 kg, a dodatkowo chciałaby zacząć korzystać z pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla płci żeńskiej m.in. toalet i przebieralni. Pracownica w dalszym ciągu posiada męskie cechy wyglądu (m.in. ciemny zarost, muskularne ciało), natomiast liczy na wsparcie Pana Jakuba przez okres tranzycji i zapewnienie jej warunków zgodnych z jej płcią. Czy Pan Jakub powinien zmienić warunki pracy pracownicy po zmianie płci i umożliwić jej korzystanie z pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla płci żeńskiej?

Odpowiedź: Tak, w związku z tym, że pracownica dokonała zmiany płci i posiada w tym zakresie odpowiednie dokumenty, Pan Jakub jest zobowiązany zmienić jej warunki pracy i dostosować do norm pracy kobiet przewidzianych przez przepisy.

W praktyce oznacza to, że pracownica od momentu poinformowania pracodawcy o zmianie płci, powinna podnosić i przenosić przedmioty o masie do 12 kg oraz móc swobodnie korzystać ze wszystkich pomieszczeń przewidzianych wyłącznie dla płci żeńskiej, w tym toalet i przebieralni. Jeżeli ze strony pozostałych pracownic pojawiłyby się jakiekolwiek pytania o pracownicę i jej dostęp do pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla płci żeńskiej – w szczególności w kontekście posiadanych przez nią w dalszym ciągu cech męskich, Pan Jakub powinien niezwłocznie reagować i przeprowadzić z pracownicami rozmowy – kwestia ta może być wyjątkowo delikatna, szczególnie z perspektywy potencjalnego ryzyka dyskryminacji pozostałych pracownic względem tej, która zmieniła płeć.

Pan Jakub powinien dodatkowo pamiętać o konieczności dostosowania dokumentacji pracowniczej do płci pracownicy m.in. zawrzeć aneks do umowy w zakresie zmiany imienia i nazwiska i prowadzić akta osobowe pod nowym imieniem i nazwiskiem, dostosować stopki mailowe i legitymacje służbowe do nowych form, stosować określenia i formy stylistyczne zgodne z płcią pracownicy. Istotne może być również przekazanie informacji o zmianie płci do ZUS, w szczególności z perspektywy nabycia prawa do świadczeń np. emerytury.