HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pogotowie BHP PCS | Littler: Czy Pracodawca powinien zaakceptować protokół powypadkowy, którego nie widział poszkodowany-pracownik?

27.04.2023

Pani Joanna podczas pracy zdalnej spadła z taboretu i trafiła do szpitala. Zespół powypadkowy sporządził protokół powypadkowy i przekazał go od razu Pracodawcy do zatwierdzenia, ponieważ Pani Joanna wciąż przebywa w szpitalu i nie ma z nią kontaktu. Zresztą, w ocenie zespołu powypadkowego, Pani Joanna i tak nie złożyłaby zastrzeżeń do protokołu, dlatego nie było sensu jej go przedstawiać. Czy Pracodawca powinien zatwierdzić protokół powypadkowy, którego nie widział poszkodowany-pracownik?

Odpowiedź: Nie. Obowiązujące przepisy przewidują, że zespół powypadkowy jest zobowiązany do zapoznania poszkodowanego-pracownika z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. W przeciwnym razie protokół nie będzie odpowiadał warunkom przewidzianym w przepisach i będzie wymagał uzupełnienia.

Jakie czynności powinien podjąć Pracodawca i zespół powypadkowy w takiej sytuacji?

  • Pracodawca powinien zwrócić niezatwierdzony protokół powypadkowy zespołowi powypadkowemu w celu jego wyjaśnienia i uzupełnienia;
  • Zespół powypadkowy, po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień powinien sporządzić nowy protokół powypadkowy, do którego dołącza protokół powypadkowy niezatwierdzony przez pracodawcę;
  • Sporządzenie nowego protokołu powinno nastąpić w terminie 5 dni od jego zwrócenia;
  • Nowy protokół wraz z poprzednim powinien zostać przedstawiony Pani Joannie w celu złożenia ewentualnych uwag i zastrzeżeń, a następnie przekazany Pracodawcy.

Jeżeli Pani Joanna nadal przebywa w szpitalu i nie ma możliwości zapoznania się z protokołem to zespół powypadkowy powinien zamieścić taką informację w protokole i zawiadomić Pracodawcę o przyczynie opóźnienia. Po zapoznaniu się z protokołem przez Panią Joannę protokół powinien zostać przekazany Pracodawcy do zatwierdzenia.